Entertainment News & Gossip

Don Yo ft K’Millian – Suzanna (Lyrics)

Intro:

(Don yo the finisha on this oneee, Tinyaya muvokano!!! i got k’milian on this. one Don…..brand new!! )

VERS:1 (Don Yo)

unabadwa mushe very beautiful,
nfesh yamushe very beautiful,
lesa alipala nankwe beautiful,
but imisango shena aweh mwandi,
nalinaka nukalanda sure mwami,
apezeka che pa ma facebook,
bize bize bize na ma note book,
pa ma whatsapp pa facebook,
ndiyo zimanyeka na facebook,
inakusokoneza social media,
bad influance yabene lidya,
kupezeka uchi ndiye kupezaka nzimu,
susana sisikanya to live your dream,
susana susana teya kwatu,
akanwa kafi takabepa one doooon!!!

CHORUS:1 (K’Millian)

susanaaa….
ukangufwila lisa wemwanaaaa……
nalanda nalanda kwena fyafulaaa……
ulefweya ukangufwile nganafwaaaa……..
mwana wandi iweeee susanaaaa…..
umfwikwisha mwandi wemwanaaaa…….
walichisangile ichaloooo elo ukachishaaa,
tekanya mwana wandi susanaaaaa…. iye…nati tekanya mwandi suansaaaa

VERS:2 (Don Yo)

ungakwele ma bimer na ma benz,
but mwana wanga ayo ni ma penzi,
bakulangiza ma motoka yadula,
Range rover na ma nisan navara,
apo ndishi naka mini wavala,
kusomoka kubafana namidala,
apa chikuvuta kunvelala makolo,
utamanga tamanga che monga makoplo,
Kuchalichi chikuvuta ku joiner praise,
ufuna che ku speaker kwene kuchokela bass,
mvera susana,
bwerela mu class,
iwe mwana zikukwele nkhasi,
mabuku uyazonda ufuna chabe kashi,
suzana nichani kansi,
kupezeka uchi kupezeka na nzimu suzana sisikanya to live your dream.

CHORUS:2 (K’Millian)

susanaaa….
ukangufwila lisa wemwanaaaa……
nalanda nalanda kwena fyafulaaa……
ulefweya ukangufwile nganafwaaaa……..
mwana wandi iweeee susanaaaa…..
umfwikwisha mwandi wemwanaaaa…….
walichisangile ichaloooo elo ukachishaaa,
tekanya mwana wandi susanaaaaa…. iye…nati tekanya mwandi suansaaaa

VERS:3 (K’Millian)

baby wandi twalikutemwa sanaa,
ukufuma kubweiche nakubukalambaa,
tapaba chimbi echo twingafilwa kukuchitilaa iweee,
ulaleta nsansa muchoalo chesu iwee baby,
nomba mami finsh fyashupa iyeee,
waleka nokumfwa fyonse twakusambilishe walilaba,
wasuminapo echolo ukuchila isukulu baby,
ati umwaume uwandalama akangupafye ineeee.

CHORUS:3 (K’Millian)

susanaaa….
ukangufwila lisa wemwanaaaa……
nalanda nalanda kwena fyafulaaa……
ulefweya ukangufwile nganafwaaaa……..
mwana wandi iweeee susanaaaa…..
umfwikwisha mwandi wemwanaaaa…….
walichisangile ichaloooo elo ukachishaaa,
tekanya mwana wandi susanaaaaa…. iye…nati tekanya mwandi suansaaaa.

OUTROL:(DON YO)
kiki a yo susana all i need is that mum dady girl,
mr konkala thanks for the sweet beat,
a yo K’Millian thanks bally,
Don yo the finisher on this one, tinyaya
Muvokanoo one Don.

THE END.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SONG

Uncle-P Pro

Entrepreneur || Digital Marketer || Artistes Manager || Events Planner || Music Promoter || Creative Force behind Zambian Tunes
Back to top button